Yoga-Kilden til Visdom

Yoga er kilden til dig selv og dit eget velvære

Yogalærer uddannelsen

En uddannelse til dig, der ønsker at opnå viden om yogaens utrolige univers,

der giver dig en større og mere omfattende viden om dig selv,

dine potentialer og hvordan du kan dele det med andre.

YOGALÆRER UDDANNELSEN

af Troels Rimi Andersen / Pragyananda Saraswati

Baseret på de grundprincipper, der er formet af Swami Satyananda Saraswati

YOGALÆRERUDDANNELSE ved kilden til visdom


Yogalæreruddannelsen henvender sig til en bred vifte af forskellige mennesker, der søger viden og forståelse af menneskets natur, helbred og den kognitive udvikling.

Uddannelsen vægter, at du får kendskab til yogaens mange grene, helt fra Hatha yoga, Ashtanga yoga, Tantra yoga, Swara yoga mm.

Uddannelsen er bygget op, med et forløb der bringer dig fra de simple teknikker inden for tantra, hatha, meditation og dybde afspænding, og gradvist bringer dig til de mere avancerede yoga asana, pranayama, mudra, bandha, dhyana osv.

Uddannelsen vægter, at skaber en forståelse for menneskets udvikling, set med yoga psykologien og de filosofiske tanker og ideer der ligger bag om yogaens udviklling

.

Hvem henvender yogalæreruddannelsen sig til?


Denne yogalæreruddannelse henvender sig til dig, som ønsker at blive professionel yogalærer. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at arbejde som professionel yogainstruktør, med høj faglighed og viden inden for yogaens mange aspekter. Du vil med tiden kunne sætte dine egne hold op, arbejde inden for virksomheder, som alternativ behandler mm.


Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Bihar School of Yoga (etableret i 1963) er verdens første yoga universitet, der fokuserer på alle yogaens aspekter. Det vil sige, at når du uddanner dig her hos os, som er en gren af denne skole, vil du også blive sat ind i de mange forsøg man har lavet med mennesket, med målinger af hjernen og nervesystemet, øvelser for mave og ryg, led, det kognitive osv.

Du vil få indsigt i yoga som terapi og få praktiske redskaber, til selv at lave et terapeutisk forløb med f.eks. gigt foreningen, eller at arbejde med folk der har diabetes, stress, for højt/lavt blodtryk, astma, epilepsi og/eller andre relaterede sygdomme.


Jeg selv har bl.a. brugt yoga i forbindelse med:

 • Udsatte unge
 • Yoga i misbrug centeret i Hillerød
 • Yoga i skolerne, for børn helt fra nulte og op efter (flere og flere institutioner gør i dag brug af yoga, selv i fængsler, frikirke, børnehaven og andre foreninger ønsker brændende at have yoga i deres program)
 • Yoga og Mindfulness i psykiatrien
 • generelle yoga hold
 • yoga for stress, (bl.a. PTSD) og ADHD

Swami Satyananda (grundlæggeren af BSY) var umiddelbart selv den første der introduceret yoga i fængslerne, som i dag er et vel anerkendt middel til de indsatte.

Ud over det, kan du bruge denne viden, du tilegner dig med uddannelsen, som et led i din egen praksis med folk, om end du er terapeut/ psykoterapeut eller måske skole lærer, SOPU eller anden form for humanitær arbejde, så vil du også kunne tage yogaen til dig, i din egen selvudvikling på sidelinje med dit familie og arbejds liv.


“Whether you are a cook or a sailor or a carpenter, yoga is the tool to become one pointed with the task.” - Sw. Pragyananda

Yogalæreruddannelsens fundament

Uddannelsen er tilrettelagt ud fra den yoga, der undervises på yoga universitetet, Bihar School of Yoga i Indien og det Australske Yoga Akademi. På disse 2 skoler har jeg over flere år, arbejdet med at undervise og uddanne kommende yogalærere.

Hvad er yogalæreruddannelsens mål?

På yogalæreruddannelsen fokuserer vi på den personlige erfaring og går derfor i dybden med yogaøvelser, afspændings og åndedrætsteknikker samt meditations teknikker, og skaber et grundigt kendskab til øvelserne, så du erfare på egen krop, hvad du måske med tiden kommer til at videregive til andre – Uden dine egne personlige erfaringer af yogaens virkning på din egen krop og dit eget sind, vil du ikke være i stand til at kunne videregive en kvalificeret undervisning.

Uddannelsen lægger meget stor vægt på, at give dig både en praktisk og teoretisk viden. Uden dine egne personlige erfaringer af yogaens virkning på din egen krop og i dit eget sind, vil du ikke være i stand til at kunne videregive en kvalificeret undervisning.

Yogalæreruddannelsens mål er at give dig en viden om hvad de forskellige yoga teknikker gør for krop og sind, og gøre dig i stand til at give alternative øvelser til folk, der er begrænset af diverse skavanker. Der lægges vægt på, at du vil blive i stand til at kunne sammensætte dine egne yogaklasser, privat såvel som igennem virksomheder ol. Du vil blive oplært i, hvordan man, ved hjælp af yogaen, kan hjælpe folk med diverse fysiske og mentale skavanker, således at du med sikkerhed ved, hvilke øvelser, der er brugbare, og hvilke, der ikke er brugbare i de forskellige situationer.

Med uddannelsen vil du også kunne gå den mere “mindfulness” bestemte retning, og arbejde med stress og lignende problematikker igennem afspænding og meditation.

For højt blodtryk, diabetes, iskiasnerver og diskosprolaps er blot enkelte skavanker yoga kan gøre en forskel for. Så selv hvis du udelukkende ønsker at bruge denne uddannelse, som et led i din faglige kompetence, er der god grund til også at have denne uddannelse med i rygsækken.

Yogalæreruddannelsen og videreuddannelse

Med Yogalæreruddannelsen, vil du kunne videreuddanne dig til bl.a.:

Yoga instruktør for børn og familier. Du kan lære de mere avancerede meditative øvelser inden for Kriya yogaen at kende – øvelser som vil gøre dig bedre stillet som underviser. Desuden vil du kunne gå den mere terapeutiske vej. Det er noget vi i det sidste modul gennemgår, når du har gennemgået alle modulerne (se længere nede, under modul oversigt)

Kan alle tage yogalæreruddannelsen?

Der er KUN 6 deltagere, der optages ad gangen, da jeg ønsker at kunne følge den enkelte med fuld opmærksomhed. Jeg ønsker derfor at møde dig, inden du melder dig til forløbet, så vi sammen kan finde ud af, om denne uddannelse er noget for dig.

Kom gerne til en introaften, eller ring/skriv til mig og vi planlægger et møde.

Yogalæreruddannelsens indhold

Yogalæreruddannelsen er delt op på 5 moduler, som kan tages individuelt (se under betaling), eller som et samlet forløb.

På alle moduler er der en struktur, som inkluderer diverse yoga teknikker og en opsummering af de øvelser, vi har lavet. Jeg lægger vægt på, at du – og alle på holdet - får sat ord på egne oplevelser af øvelserne.

Om yderligere information, se under emnet uddannelsens opbygning.

Uddannelsen forløber over 5 moduler.

Modulerne varierer fra 4 til 8 undervisningsgange.

De 5 moduler ser overordnet således ud:

MODUL 1 – KROPPENS FYSIOLOGISKE FUNTIONER

Modul 1 er bygget op over 5 undervisningsgange, og indeholder følgende hovedpunkter:

 • ANATOMI – jeg lægger stor vægt på at give et indblik i menneskets anatomi, fordi det er et vigtigt at have en forståelse af, hvordan de forskellige yogateknikker kan påvirke kroppen. Jeg vil derfor komme ind på maven, lungerne, hjernen, nervesystemet & det endokrine systems funktioner. Du vil få et indblik i, hvordan de påvirkes gennem forskellige udrensningsteknikker, og hvordan deres funktioner aktiveres bedst muligt gennem yoga.
 • ÅNDEDRÆTTET – Pranayama, enkle, men effektive åndedrætsteknikker vil blive introduceret i dette modul, som vil gøre dig bevidst om de forskellige måder, en ind- og udånding kan foregå på, og hvad åndedrættet gør for kroppen.
 • HATHA YOGA – Hatha yoga består af stillinger (asana), som vi i høj grad bruger, samt udrensningsteknikker for både øjne, næse (næseskyl), øre, mund og tarm.
 • VIGTIGHEDEN AF AT VEDLIGEHOLDE KROPPEN & DE VIDENSKABENLIGE FORSØG – Skolen i Indien, Bihar School of Yoga, har i høj grad fulgt trop med den moderne videnskab og har lavet undersøgelser af de gamle traditioner af yogateknikker og hvordan de påvirker mennesket som helhed. Det får du et særligt indblik i, og vi bruger det til at diskutere brugen af de simple pawan mukta asana, som bruges til at arbejde med led og muskler og styrke de kropsdele og organer, hvor der er svagheder.
 • DAGBOG OG HJEMMEPROGRAM – For at ruste dig til, med tiden, at kunne stå på egne ben med diverse yoga teknikker, er det vigtigt, at du fører dagbog over dit eget udviklingsforløb med dit ugentlige yogaprogram. Det forventes, at du i starten dedikerer mindst ½ til 1 time dagligt til yogaøvelser. Konceptet SWAN (at se sine Strength (styrker) Weaknesses (svagheder) Ambitions (ambitioner) og Needs (behov)) er et redskab du vil blive introduceret til, som kan være en stor hjælp til at forøge din opmærksomhed på din egen udviklingsproces med yoga.

MODUL 2 – DE FORSKELLIGE SYSTEMER OG STILARTER

Det andet modul kører over 4 undervisningsgange, og indeholder følgende hovedpunkter:

 • DE FORSKELLIGE STILARTER – Inden for yogaen er der forskellige udviklingstrin, som hver især har en unik tilgang til at arbejde med det hele menneske på. Jeg gennemgår derfor teknikker, som stammer fra TANTRA, ASHTANGA (RAJA YOGA), HATHA OG SWARA YOGA, samt de tre aspekter, der arbejder med henholdsvis menneskets intellekt: GYANA følelser: BHAKTI & handlinger: KARMA
 • YOGA NIDRA – Yoga nidra er en dybdeafspænding for krop og sind, men modsat så mange andre afspændingsteknikker, arbejder yoga nidraen på at skabe en opmærksomhed i selv den sovende tilstand. Yoga nidra er en af de vigtigste afspændingsteknikker for dem, der enten ønsker at arbejde som mindfulness coach.
 • YOGA SOM ET REDSKAB I HVERDAGEN – I dette modul vil du få et indblik i, hvordan hele konceptet omkring de forskellige begreber indenfor Yogaen kan fortolkes og forstås. Det gælder for begreber så som Ashtanga- Hatha- og Tantra yoga, Ashram systemet, samt guru-disciple (forholdet relationen mellem lærer og elev). En Ashram er ofte et misforstået koncept. Ashram er symbol på hele vores liv, opdelt i forskellige stadier, fra barndommen med indlæring, til familien med arbejdet og helt frem til pensionsalderen, men med yogaens tilgang til livets forskellige faser som redskab.
 • NERVESYSTEMET – ud over hjernen og det endokrine system er nervesystemet noget af det vigtigste at sætte sig ind i, når du arbejder med yoga asana og pranayama.
 • PAWAN MUKTA ASANA – selv om du hovedsageligt bliver introduceret til yoga øvelser under denne betegnelse i første modul, runder jeg af med en mere detaljeret forklaring af dette begreb, som især vil være brugbart for dig, der ønsker at arbejde med individuelle programmer.

MODUL 3 – DE MEDITATIVE OG PSYKOLOGISKE ASPEKTER

Det tredje modul strækker sig over 4 undervisningsgange, og indeholder følgende punkter:

 • YOGA PSYKOLOGI – Yoga er ikke bare øvelser, men din tilgang til livet. Med sattwa, rajas og tamas bliver vi hurtigt bevidste om, hvordan vores tilgang til livet er, hvordan vi ser verden og os selv.
 • MEDITATION – Det tredje modul starter, hvor det andet modul slutter, med det meditative aspekt af yogaen. Yoga nidra & Ashtanga yoga tager sit udgangspunkt i den meditative praksis. Det gælder især Patanjali’s Ashtanga yoga 6. til det 8. led, hvor resultatet af en vedvarende brug af fysiske øvelser og pranayama (åndedræts teknikker) skaber en meditativ oplevelse. Meditation er ikke noget man bare gør, det skal læres gennem opbyggelse af vedvarende opmærksomhed
 • MANTRA OG YANTRA – hvor mantra er baseret på lyde, er yantra geometriske formler. Både mantra og yantra korresponderer med generne i kroppen. Mantra og yantra er en videnskab. Selv om noget til dels kan afmystificeres, så må vi konstatere at vi i dag lever i en verden baseret på lyde og former, der påvirker os, på alle niveauer af vores eksistens.

MODUL 4 – CHAKRA & TATTWA SHUDDHI

Med det fjerde modul begynder vi at arbejde med de meget finere lag af vores eksistens. Her arbejdes der med chakra systemet og vores energifelt på et mere koncentrations krævende plan. Dette modul består af 5 undervisnings gange.

 • CHAKRA – chakra systemet er et kompleks system på linje med det endokrine system. Det er ikke bare meditative punkter for vores opmærksomhed, men rækker langt ud over dette. Tattwa shuddhi er en af de vigtige teknikker, du kommer til at lære i forbindelse med chakraerne. Du vil komme til at forstå de forskellige genre, fra Hatha yoga til kriya yoga.
 • KRIYA YOGA (Kundalini yog– Du vil blive introduceret til enkelte kriya yoga teknikker, som er relevante for dit eget hjemmeprogram.
 • INDLÆRING OG DISCIPLIN – at være disciplineret kan være et skræmmende ord for mange. Men det kræver disciplin eller vedholdenhed, hvis du vil opleve fordelene af yogaens mange aspekter. Jeg vil komme ind på emnet, for at give dig en simpel, men funktionel tilgang til det, at skabe sig en form for selvdisciplin, så vi kan inspirere andre til det samme.

MODUL 5 – AT BLIVE YOGALÆRER

Det femte og sidste modul er det sidste for en 1. års elev, og omfatter 7 undervisningsgange. Der vil blive lagt vægt på, at du har lært at kunne sammensætte forskellige yogaprogrammer for private og hold. Desuden vil modulerne indeholde fgl:

 • AT FREMBRINGE DINE KOMPETENCER - Vi udveksler undervisningserfaring og får afprøvet nogle af de programmer, du, som elev, får til opgave at lave. Her vil der blive lagt vægt på, at du får lavet programmer til forskellige cases, så du får en indsigt ind i, hvordan du skal sammenstøbe et program til personer med forskellige skavanker, samt til helt almindelig hold (både fitness relaterede og som hold forløb).
 • YOGA FILOSOFI – yoga er i stor grad også en livsfilosofi, uden at være af religiøs karakter. Dvs. om du er religiøst anlagt eller ej, så ønsker yogaen ikke at ændre på din tro eller dine holdninger, men at styrke dit forhold til dit livssyn.
 • GENNEMGANG AF DE FORSKELLIGE STILART – Her laver vi en opsummering af de forskellige stilarter og fordyber os lidt mere i begrebet Kundalini yoga og Kriya yoga.
 • AT GØRE EN FORSKEL – Det er vigtigt, at du har fået et godt kendskab til de forskellige begreber, vi har berørt gennem forløbet. Mit ønsker er, at du, efter endt forløb går herfra med en indsigt i Yogaens begreber, således at du selv er i stand til at undervise andre i dem. Formålet er derfor, at den tvivl og/eller usikkerhed, du måske stadig har, bliver belyst og gjort klart for dig. Der ønskes på ingen måde, at du bliver en tro kopi af din lærer, men at du finder dine egne kompetencer frem, så du har dit at komme med. Vi vil også tale om, hvad der skal ske fremover og hvordan du evt. kan videreudvikle dig og/eller videreuddanne dig, hvis det er det, du ønsker.

Yogalæreruddannelsens omfang og opbygning

Yogalæreruddannelsen gennemføres i små hold med max. 6 deltagere - eller som eneundervisning.

Uddannelsen består af 100 timers undervisning, som er delt op over 25 undervisningsgange af rundt regnet 4 timers varighed. Timerne vil være fordelt med 1 ½ - 2 timers yoga undervisning og 1 ½ - 2 timers opsummering af øvelserne samt teori og formiddags/ frokost pause. Hvert modul består af 4-6 undervisningsgange, se senere.

Du har mødepligt til alle undervisningsgangene, og opstår der en uge eller flere med fravær, må du efterfølgende følge op på de dele, du er gået glip af. Jeg vil altid gøre mit bedste, for at tage hensyn til særlige behov undervejs i forløbet. Uddannelsen giver plads til, at du kan have familie og fuldtidsjob ved siden af.

Hver undervisningsgang vil have fokus på det, der blev undervist i/øvet tidligere og dine oplevelser med det.

Det er en integreret del af undervisningen, at du skal føre dagbog, som skal handle om din udvikling med yogaen. Dette er med til at skabe et positivt udviklingsforløb for dig, så du lærer at skelne imellem, hvad der gør dig frisk, harmonisk, tung, indadvendt og/eller træt! Yogaøvelsernes indvirkning på den enkelte er meget forskellige. Jo bedre din forståelse af hver enkelt yogaøvelse er, jo bedre instruktør vil du blive.

Yogalæreruddannelsen og eksamen

Yogalæreruddannelsen afsluttes med en eksamen og et diplom, når eksamen er bestået.

Eksamen indeholder, at du vil blive bedt om at sammensætte og gennemføre et yogaforløb over tre undervisningsgange. De tre undervisningsgange vil umiddelbart foregå i overværelse af mig (Troels Andersen). Vi vil sammen gennemgå, hvad du er god til, og hvad der kan forbedres.

Eksamen koster 2.500 kr. og du vil modtage dit diplom efter 3. veludførte undervisning.

Skulle det ske, at du vil blive bedt om at gøre en eller flere af dine undervisninger om, vil du blive bedt om et yderligere beløb på 500 kr. per gang.

Forventninger til dig

 • At du, ud over kursusforløbet, deltager på mindst et yoga hold om ugen, både for at du kan vende dig til de måder, man kan undervise på, men også for at få et indblik i hvordan en yogatime bygges op. Du behøver ikke nødvendigvis at deltage på mine hold, selvom jeg vil anbefale dette, da det holder sig inden for Bihar School of Yoga systemet.
 • At du dagligt sætter tid af til at lave dit yoga program. Det vil i starten være af ½ - 1 times varighed, og forøges senere til 1 til 2 timers varighed. Og at du skriver dagbog om dine oplevelser med dit yoga program.
 • At du afleverer de løbende opgaver, som omhandler fordele og ulemper med yoga øvelserne.
 • At du har, eller løbende tager et selvstændigt grundkursus i Anatomi, så du har en grundlæggende forståelse for, hvordan kroppen hænger sammen – dette anbefales, men er ikke et obligatorisk krav!
 • At du tager et kursus i førstehjælp (kan f.eks. tages gennem AOF Nordsjælland), så du ved, hvad du skal gøre i krisesituationer.
 • At du har et rimeligt kendskab til Engelsk, da meget af det ekstra materiale, du kommer til at studere, hovedsageligt er på engelsk

Hvad koster yogalæreruddannelsen?

Samlet pris:

Den samlet tilbuds pris, for alle 5 moduler er: 21.000 kr. som inkluderer undervisning, supervision, mappe med kompendier og CD med yoga nidra.

Til bøger og mala (en perlekæde) som vil være til nytte for dig i din videre rejse som yogalærer, skal du regne med 3-600 kr.

For eksamen og efterfølgende vejledning af opsætning af hold: 2.500 kr. og

500 kr. for eksamination af flere klasser, ud over de angivne.

Pris for enkeltmoduler

Hvis du ikke ønsker at knytte dig til hele forløbet, kan du betale for modulerne således:

Modul 1. 5.200 kr.

Modul 2. 4.600 kr.

Modul 3. 5.200 kr.

Modul 4. 4.600 kr.

Modul 5. 7.200 kr.


Materialer til uddannelsen

Det materiale du modtager til undervisning, vil være på dansk, men alle bøger og links på nettet er på engelsk!

Med venlig hilsen

Troels Rimi Andersen

Bestyrer af Yoga Skolen Kilden til Visdom

For yderligere oplysninger og evt. møde om tilmelding, skriv eller ring til:

[email protected]

tlf. +45 2929-6939

0